თავფურცელი / სიახლეები
23.12.2015 - კიბერგალაკტიონის ტვინი 23.12.2015 - კიბერგალაკტიონის ტვინი 23.12.2015 - კიბერგალაკტიონის ტვინი 23.12.2015 - კიბერგალაკტიონის ტვინი

23.12.2015 - კიბერგალაკტიონის ტვინი


    23.12.2015

ასე გამოიყურება სიტყვები-ნეირონებისგან შემდგარი კიბერ გალაკტიონის ტვინი  2015 წლის 23 დეკემბრისთვის